Máy ép phoi nhôm

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Máy ép phoi nhôm được thiết kế để ép phoi tiện thành các bánh có đường kính Ø80 đến Ø120 với tỷ trọng từ 2 g/cm3 đến 2.4 g/cm3. Giúp cho việc tái chế lại nhôm dễ dang và đạt hiệu suất cao nhất.

 

Xem thêm ...

    Máy ép phoi nhôm được thiết kế để ép phoi tiện thành các bánh có đường kính Ø80 đến Ø120 với tỷ trọng từ 2 g/cm3 đến 2.4 g/cm3. Giúp cho việc tái chế lại nhôm dễ dang và đạt hiệu suất cao nhất.

     

    Sản phẩm liên quan