Máy dập đinh tán giằng chéo giàn giáo

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Máy dập đinh tán giằng chéo giàn giáo hoàn thiện có khả năng dập đinh phi 5 dài đến 55mm. Máy có bộ cấp đinh tự động giúp nâng cao năng suất và giúp cho chất lượng mẫu mã sản phẩm đồng nhất và chuyên nghiệp.

Xem thêm ...

    MÁY DẬP ĐINH TÁN GIẰNG CHÉO GIÀN GIÁO

    • Máy dập đinh tán giằng chéo giàn giáo hoàn thiện có khả năng dập đinh phi 5 dài đến 55mm, có thể tùy chỉnh để dập các đinh tán dài ngắn khác nhau để dập cho những giằng chéo có ốp tăng cứng hoặc không có ốp tăng cứng.
    • Máy có bộ cấp đinh tự động giúp nâng cao năng suất và giúp cho chất lượng mẫu mã sản phẩm đồng nhất và chuyên nghiệp

    Máy dập đinh tán Máy dập đinh tán Máy dập đinh tán Máy dập đinh tán

    Sản phẩm liên quan