Máy ép nhôm phế liệu

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Máy ép nhôm phế liệu – Máy ép phoi nhôm được thiết kế để ép phoi tiện thành các bánh có đường kính Ø80 đến Ø120 với tỷ trọng từ 2 g/cm3 đến 2.4 g/cm3. Giúp cho việc tái chế lại nhôm dễ dang và đạt hiệu suất cao nhất.

Xem thêm ...

    Máy ép nhôm phế liệu – Máy ép phoi nhôm được thiết kế để ép phoi tiện thành các bánh có đường kính Ø80 đến Ø120 với tỷ trọng từ 2 g/cm3 đến 2.4 g/cm3. Giúp cho việc tái chế lại nhôm dễ dang và đạt hiệu suất cao nhất.

     

    Sản phẩm liên quan