Kết cấu

Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi bao gồm 5 kỹ sư được đào tạo tốt từ các trường HVKQS và BK  được trang bị với các phần mềm thiêt kế 2D, 3D và phần mềm tính toán kết cấu

Trước khi đi vào sản xuất. Thiết kế 3D mô phỏng của chúng tôi, đảm bảo thiết kế của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

HTC sử dụng FEA Phân tích Phần tử hữu hạn với phần mềm Inventor, thông qua một số mô phỏng, sửa đổi có hiệu quả và cải tiến thiết kế cấu trúc cho đến khi đạt được tiêu chuẩn của yếu tố an toàn.