Thiết kế thủy lực

Thiết kế thủy lực: Với kinh nhiệm nhiều năm làm về thủy lực. HTC tự tin có thể làm các bộ nguồn thủy lực phức tạp. Làm được các bơm cao áp 700-1000 kg/cm2. Thiết kế Xylanh nhiều tầng 2 chiều