Khuôn đột lỗ ống 48

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Khuôn đột lỗ ống 48 được HTC thiết kế với mục đích đột các ống 48 làm giàn giáo chống. Khuôn được tích hợp 2 bộ chày cối có thể đột ống 48 và nòng ống 48 sau khi tóp, giúp giảm thiểu thời gian gá khuôn cối. Lỗ được đột theo phương pháp xuyên tâm giúp 2 lỗ sau khi đột đảm bảo độ đồng tâm.

Xem thêm ...

    Khuôn đột lỗ ống 48 được HTC thiết kế với mục đích đột các ống 48 làm giàn giáo chống. Khuôn được tích hợp 2 bộ chày cối có thể đột ống 48 và nòng ống 48 sau khi tóp, giúp giảm thiểu thời gian gá khuôn cối. Lỗ được đột theo phương pháp xuyên tâm giúp 2 lỗ sau khi đột đảm bảo độ đồng tâm.

    Sản phẩm liên quan